top

  Info

  • Utilizzare la checkbox di selezione a fianco di ciascun documento per attivare le funzionalità di stampa, invio email, download nei formati disponibili del (i) record.

  Info

  • Utilizzare questo link per rimuovere la selezione effettuata.
Ishikawa Takuboku /[chosha Takai Yuichi hoka]
Ishikawa Takuboku /[chosha Takai Yuichi hoka]
Pubbl/distr/stampa Tokyo, : Shogakukan, 1991
Descrizione fisica 319 p., 16 p. di tav. : ill. ; 20 cm
Soggetto topico LETTERATURA GIAPPONESE - CRITICA - ISHIKAWA
ISBN 40-956700-7-X
Classificazione GIA VI B
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione jpn
Record Nr. UNIOR-UON0053065
Tokyo, : Shogakukan, 1991
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. L'Orientale
Opac: Controlla la disponibilità qui
Izumi Kyoka / [chosha Tsushima Yuko hoka]
Izumi Kyoka / [chosha Tsushima Yuko hoka]
Pubbl/distr/stampa Tokyo, : Shogakukan, 1992
Descrizione fisica 319 p. : ill. ; 20 cm
Soggetto topico LETTERATURA GIAPPONESE - CRITICA - IZUMI
ISBN 40-956700-5-3
Classificazione GIA VI B
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione jpn
Record Nr. UNIOR-UON0053077
Tokyo, : Shogakukan, 1992
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. L'Orientale
Opac: Controlla la disponibilità qui
Jodai kanazuka jiten / Igarashi Niichi hen
Jodai kanazuka jiten / Igarashi Niichi hen
Pubbl/distr/stampa Tokyo, : Shogakukan, 1969
Descrizione fisica 163 p. ; 23 cm
Classificazione T.G.
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione jpn
Record Nr. UNIOR-UON0147926
Tokyo, : Shogakukan, 1969
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. L'Orientale
Opac: Controlla la disponibilità qui
Kajii Motojiro, Makino Shin'ichi, Nakajima Atsushi, Kamura Isota, Uchida Hyakken, Naka Kansuke, Hirotsu Kazuo, Takii Kosaku, Amino Kiku, Maruoka Akira, Mori Mari
Kajii Motojiro, Makino Shin'ichi, Nakajima Atsushi, Kamura Isota, Uchida Hyakken, Naka Kansuke, Hirotsu Kazuo, Takii Kosaku, Amino Kiku, Maruoka Akira, Mori Mari
Pubbl/distr/stampa Tokyo, : Shogakukan, 1989
Descrizione fisica 1198 p. ; 22 cm.
Soggetto topico LETTERATURA GIAPPONESE - NARRATIVA - SEC. XX
ISBN 40-956800-7-5
Classificazione GIA VI BA
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione jpn
Record Nr. UNIOR-UON0040041
Tokyo, : Shogakukan, 1989
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. L'Orientale
Opac: Controlla la disponibilità qui
Kanbayashi Akatsuki, Wada Yoshie, Noguchi Fujio, Kawasaki Chotaro, Yagi Yoshinori, Kiyama Shohei, Dan Kazuo, Namura Shigeru
Kanbayashi Akatsuki, Wada Yoshie, Noguchi Fujio, Kawasaki Chotaro, Yagi Yoshinori, Kiyama Shohei, Dan Kazuo, Namura Shigeru
Pubbl/distr/stampa Tokyo, : Shogakukan, 1988. - 1102 p. ; 22 cm.
Soggetto topico LETTERATURA GIAPPONESE - NARRATIVA - SEC. XX
ISBN 40-956801-4-8
Classificazione GIA VI BA
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione jpn
Record Nr. UNIOR-UON0040149
Tokyo, : Shogakukan, 1988. - 1102 p. ; 22 cm.
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. L'Orientale
Opac: Controlla la disponibilità qui
Karaki Junzo, Yasuda Yojuro, Kamei Katsuichiro, Takeyama Michio, Kato Shuichi, Saeki Shoichi, Shinoda Ayako, Ooka Makota, Yamaoka Showa
Karaki Junzo, Yasuda Yojuro, Kamei Katsuichiro, Takeyama Michio, Kato Shuichi, Saeki Shoichi, Shinoda Ayako, Ooka Makota, Yamaoka Showa
Pubbl/distr/stampa Tokyo, : Shogakukan, 1989
Descrizione fisica 1130 p. ; 22 cm.
Soggetto topico LETTERATURA GIAPPONESE - NARRATIVA - SEC. XX
ISBN 40-956802-8-8
Classificazione GIA VI BA
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione jpn
Record Nr. UNIOR-UON0040165
Tokyo, : Shogakukan, 1989
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. L'Orientale
Opac: Controlla la disponibilità qui
Kiyooka Takuyuki, Ueda Sanshiji, Takahashi Takako, Takenishi Hiroko, Hino Keizo, Goto Meisho, Takai Aruichi, Sakanoue Hiroshi, Abe Akira
Kiyooka Takuyuki, Ueda Sanshiji, Takahashi Takako, Takenishi Hiroko, Hino Keizo, Goto Meisho, Takai Aruichi, Sakanoue Hiroshi, Abe Akira
Pubbl/distr/stampa Tokyo, : Shogakukan, 1988
Descrizione fisica 1038 p. ; 22 cm.
Soggetto topico LETTERATURA GIAPPONESE - NARRATIVA - SEC. XX
ISBN 40-956803-0-X
Classificazione GIA VI BA
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione jpn
Record Nr. UNIOR-UON0040167
Tokyo, : Shogakukan, 1988
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. L'Orientale
Opac: Controlla la disponibilità qui
Kojima Nobuo, Shono Junzo, Endo Shusaku, Agawa Hiroyuki
Kojima Nobuo, Shono Junzo, Endo Shusaku, Agawa Hiroyuki
Pubbl/distr/stampa Tokyo, : Shogakukan, 1987
Descrizione fisica 1017 p. ; 22 cm.
Soggetto topico LETTERATURA GIAPPONESE - NARRATIVA - SEC. XX
ISBN 40-956802-1-0
Classificazione GIA VI BA
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione jpn
Record Nr. UNIOR-UON0040157
Tokyo, : Shogakukan, 1987
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. L'Orientale
Opac: Controlla la disponibilità qui
Kokugo daijiten / Shogaku Tosho
Kokugo daijiten / Shogaku Tosho
Pubbl/distr/stampa Tokyo, : Shogakukan, 1982
Descrizione fisica 2624 p. ; 27 cm
Soggetto topico LINGUA GIAPPONESE - DIZIONARI
Classificazione GIA II A
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione jpn
Record Nr. UNIOR-UON0053087
Tokyo, : Shogakukan, 1982
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. L'Orientale
Opac: Controlla la disponibilità qui
Komori Hideo, Numagami Tetsutaro, Nakamura Mitsuo, Yamamoto Kenkichi
Komori Hideo, Numagami Tetsutaro, Nakamura Mitsuo, Yamamoto Kenkichi
Pubbl/distr/stampa Tokyo, : Shogakukan, 1987
Descrizione fisica 1134 p. ; 22 cm.
Soggetto topico LETTERATURA GIAPPONESE - NARRATIVA - SEC. XX
ISBN 40-956800-9-1
Classificazione GIA VI BA
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione jpn
Record Nr. UNIOR-UON0040139
Tokyo, : Shogakukan, 1987
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. L'Orientale
Opac: Controlla la disponibilità qui