top

  Info

  • Utilizzare la checkbox di selezione a fianco di ciascun documento per attivare le funzionalità di stampa, invio email, download nei formati disponibili del (i) record.

  Info

  • Utilizzare questo link per rimuovere la selezione effettuata.
[Dyqint e pesëdhjetë] 250 këngë popullore dasme / [Redaktimi i teksteve A. Mustaqi]
[Dyqint e pesëdhjetë] 250 këngë popullore dasme / [Redaktimi i teksteve A. Mustaqi]
Pubbl/distr/stampa Tiranë : Mihal Duri, 1966. 168 p. ; 25 cm. Spartiti
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione alb
Record Nr. UNIOR-UON0220220
Tiranë : Mihal Duri, 1966. 168 p. ; 25 cm. Spartiti
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. L'Orientale
Opac: Controlla la disponibilità qui
Akte të rilindjes kombëtare shqiptare 1878-1912 : memorandume, vendime, protesta, thirrje
Akte të rilindjes kombëtare shqiptare 1878-1912 : memorandume, vendime, protesta, thirrje
Pubbl/distr/stampa Tiranë, : Mihal Duri, 1978. 286 p. ; 23 cm.
Soggetto topico ALBANIA - Storia - 1878-1912
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione alb
Record Nr. UNIOR-UON0204587
Tiranë, : Mihal Duri, 1978. 286 p. ; 23 cm.
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. L'Orientale
Opac: Controlla la disponibilità qui
Anuari statistikor i R. P. SH . 1958
Anuari statistikor i R. P. SH . 1958
Pubbl/distr/stampa Tiranë, : Mihal Duri, 1958. 213 p., : 20 tav. ; 23 cm.
Soggetto topico ALBANIA - Statistche
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione alb
Record Nr. UNIOR-UON0204518
Tiranë, : Mihal Duri, 1958. 213 p., : 20 tav. ; 23 cm.
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. L'Orientale
Opac: Controlla la disponibilità qui
Defteri i regjistrimit të Sanxhakut të Shkodrës i vitit 1485 / Paraqitja, hyrja, transliterimi, përkthimi dhe komentet nga Selami Pulaha
Defteri i regjistrimit të Sanxhakut të Shkodrës i vitit 1485 / Paraqitja, hyrja, transliterimi, përkthimi dhe komentet nga Selami Pulaha
Pubbl/distr/stampa Tiranë, : Mihal Duri, 1974. 488 p. ; 23 cm.
Soggetto topico ALBANIA - Documenti storici
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione alb
Record Nr. UNIOR-UON0208303
Tiranë, : Mihal Duri, 1974. 488 p. ; 23 cm.
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. L'Orientale
Opac: Controlla la disponibilità qui
Dokumente përhistorinë e Shqipërisë të shek. XV / [a cura di] Aleks Buda
Dokumente përhistorinë e Shqipërisë të shek. XV / [a cura di] Aleks Buda
Pubbl/distr/stampa Tiranë, : Mihal Duri, 1987. 712 p. ; 23 cm.
Soggetto topico ALBANIA - Storia - Sec. 15
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione alb
Record Nr. UNIOR-UON0204688
Tiranë, : Mihal Duri, 1987. 712 p. ; 23 cm.
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. L'Orientale
Opac: Controlla la disponibilità qui
Dokumente të periudhës bizantine për historinë e Shqipërisë, Shek. VII-XV / [a cura di] Koço Bozhori
Dokumente të periudhës bizantine për historinë e Shqipërisë, Shek. VII-XV / [a cura di] Koço Bozhori
Pubbl/distr/stampa Tiranë, : Mihal Duri, 1978. 133 p. ; 23 cm.
Soggetto topico ALBANIA - Documenti storici
ALBANIA - Storia del Periodo Bizantino
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione alb
Record Nr. UNIOR-UON0208500
Tiranë, : Mihal Duri, 1978. 133 p. ; 23 cm.
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. L'Orientale
Opac: Controlla la disponibilità qui
Ekonomia politke e socialismit
Ekonomia politke e socialismit
Pubbl/distr/stampa Tiranë, : Mihal Duri, 1972. 463 p. ; 20 cm.
Soggetto topico ALBANIA - Politica economica socialista
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione alb
Record Nr. UNIOR-UON0204763
Tiranë, : Mihal Duri, 1972. 463 p. ; 20 cm.
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. L'Orientale
Opac: Controlla la disponibilità qui
Epika legjendare : Cikli i kreshnikëve. Vëllimë i parë / [Redaktim i tekstevet, fjalor dhe shënimet nga Qemal Haxhihasani]
Epika legjendare : Cikli i kreshnikëve. Vëllimë i parë / [Redaktim i tekstevet, fjalor dhe shënimet nga Qemal Haxhihasani]
Pubbl/distr/stampa Tiranë : Mihal Duri, 1966. 592 p. : 1 tav. ; 20 cm.
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione alb
Record Nr. UNIOR-UON0220183
Tiranë : Mihal Duri, 1966. 592 p. : 1 tav. ; 20 cm.
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. L'Orientale
Opac: Controlla la disponibilità qui
Fjalor i gjuhës së sotme shqipe / Androkli Kostallari
Fjalor i gjuhës së sotme shqipe / Androkli Kostallari
Autore KOSTALLARI, Androkli
Pubbl/distr/stampa Tiranë : Mihal Duri, 1980
Descrizione fisica 2273 p. ; 24 cm.
Soggetto topico LINGUA ALBANESE - Dizionari
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione alb
Record Nr. UNIOR-UON0208802
KOSTALLARI, Androkli  
Tiranë : Mihal Duri, 1980
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. L'Orientale
Opac: Controlla la disponibilità qui
Fjalor i shqipes se sotme / [a cura di] Androkli Kostallari
Fjalor i shqipes se sotme / [a cura di] Androkli Kostallari
Pubbl/distr/stampa Tiranë : Mihal Duri, 1984
Descrizione fisica 1515 p. ; 24 cm.
Soggetto topico LINGUA ALBANESE - Dizionari
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione alb
Record Nr. UNIOR-UON0197614
Tiranë : Mihal Duri, 1984
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. L'Orientale
Opac: Controlla la disponibilità qui