top

  Info

  • Utilizzare la checkbox di selezione a fianco di ciascun documento per attivare le funzionalità di stampa, invio email, download nei formati disponibili del (i) record.

  Info

  • Utilizzare questo link per rimuovere la selezione effettuata.
"Në gjuhë" dhe "për gjuhë" : Rrjedhat e planifikimit të Shqipes në Kosovë 1945-1968 / Rexhep Ismajli
"Në gjuhë" dhe "për gjuhë" : Rrjedhat e planifikimit të Shqipes në Kosovë 1945-1968 / Rexhep Ismajli
Autore ISMAJLI, Rexhep
Pubbl/distr/stampa Pejë : Dukagjini, 1998
Descrizione fisica 330 p. ; 24 cm.
Disciplina 491.991(LINGUA ALBANESE)
Soggetto topico LINGUA ALBANESE
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione alb
Record Nr. UNIOR-UON0252273
ISMAJLI, Rexhep  
Pejë : Dukagjini, 1998
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. L'Orientale
Opac: Controlla la disponibilità qui
Akte të Kuvendit të Republikës së Kosovës : 22 korrik 1990 - 2 maj 1992 / Përgatiti Redaksia Rexhep Ismajili...[et alii]
Akte të Kuvendit të Republikës së Kosovës : 22 korrik 1990 - 2 maj 1992 / Përgatiti Redaksia Rexhep Ismajili...[et alii]
Pubbl/distr/stampa Prishtinë : Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, 2005
Descrizione fisica 233 p. : tav. ; 24 cm.
Soggetto topico KOSOVO -- STORIA
ISBN 99-514-1330-7
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione alb
Record Nr. UNIOR-UON0317422
Prishtinë : Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, 2005
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. L'Orientale
Opac: Controlla la disponibilità qui
Drejtshkrimet e Shqipes : Studim dhe dokumente / përgatitur nga Rexhep Ismajli
Drejtshkrimet e Shqipes : Studim dhe dokumente / përgatitur nga Rexhep Ismajli
Autore ISMAJLI, Rexhep
Pubbl/distr/stampa Prishtinë : Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, 2005
Descrizione fisica 723 p. ; 24 cm.
Disciplina 491.991(LINGUA ALBANESE)
891.991(Letteratura albanese)
Soggetto topico LINGUA ALBANESE
ISBN 99-514-1332-3
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione alb
Record Nr. UNIOR-UON0317426
ISMAJLI, Rexhep  
Prishtinë : Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, 2005
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. L'Orientale
Opac: Controlla la disponibilità qui
Gjuhë standarde dhe histori identitetesh / Rexhep Ismajli
Gjuhë standarde dhe histori identitetesh / Rexhep Ismajli
Autore ISMAJLI, Rexhep
Pubbl/distr/stampa Tiranë, : Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2005
Descrizione fisica 491 p. ; 24 cm.
Disciplina 491.991(LINGUA ALBANESE)
Soggetto topico LINGUA ALBANESE
ISBN 99-943733-0-7
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione alb
Record Nr. UNIOR-UON0282523
ISMAJLI, Rexhep  
Tiranë, : Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2005
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. L'Orientale
Opac: Controlla la disponibilità qui
Gjurmine Shqiptare = Albanische Forschungen / Franc Miklosic ; Prepared by Rexhep Ismajli, Marko Snoj ; Translation Skënder Gashi
Gjurmine Shqiptare = Albanische Forschungen / Franc Miklosic ; Prepared by Rexhep Ismajli, Marko Snoj ; Translation Skënder Gashi
Autore MIKLOSICH, Franz
Pubbl/distr/stampa Prishtinë : Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës ; Ljubljana : Slovenska Akademija Znanosti i Umetnosti, 2007
Descrizione fisica 504 p. ; 24 cm.
Disciplina 491.991(LINGUA ALBANESE)
Soggetto topico LINGUA ALBANESE
ISBN 978-99-514-1356-5
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione alb
Record Nr. UNIOR-UON0317411
MIKLOSICH, Franz  
Prishtinë : Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës ; Ljubljana : Slovenska Akademija Znanosti i Umetnosti, 2007
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. L'Orientale
Opac: Controlla la disponibilità qui
Kosova shtet i pavarur dhe sovran : Tryezë shkencore, 20 dhjetor 2006 / Këshilli organizues Rexhep Ismajli...[et alii]
Kosova shtet i pavarur dhe sovran : Tryezë shkencore, 20 dhjetor 2006 / Këshilli organizues Rexhep Ismajli...[et alii]
Pubbl/distr/stampa Prishtinë : Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës, 2006
Descrizione fisica 184 p. ; 24 cm.
Soggetto topico KOSOVO
ISBN 978-99-514-1353-4
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione alb
Record Nr. UNIOR-UON0317420
Prishtinë : Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës, 2006
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. L'Orientale
Opac: Controlla la disponibilità qui
Lirika : Poezi / Martin Camaj ; Përgatitja, parathënia dhe shënimet Rexhep Ismajli
Lirika : Poezi / Martin Camaj ; Përgatitja, parathënia dhe shënimet Rexhep Ismajli
Autore CAMAJ, Martin
Pubbl/distr/stampa Pejë : Dukagjini, 2000
Descrizione fisica 742 p. : 1 tav. ; 24 CM.
Disciplina 891.991(Letteratura albanese)
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione alb
Record Nr. UNIOR-UON0317154
CAMAJ, Martin  
Pejë : Dukagjini, 2000
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. L'Orientale
Opac: Controlla la disponibilità qui
Poezi : Vepra Poetike / Arshi Pipa ; Përgatiti Rexhep Ismajli
Poezi : Vepra Poetike / Arshi Pipa ; Përgatiti Rexhep Ismajli
Autore PIPA, Arshi
Pubbl/distr/stampa Pejë : Dukagjini, 1998
Descrizione fisica 471 p. ; 25 cm.
Disciplina 891.991(Letteratura albanese)
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione alb
Record Nr. UNIOR-UON0251680
PIPA, Arshi  
Pejë : Dukagjini, 1998
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. L'Orientale
Opac: Controlla la disponibilità qui
Standard dhe identitete : Histori, procese dhe lëvizje standardizuese në fushë të gjuhës / Rexhep Ismajli
Standard dhe identitete : Histori, procese dhe lëvizje standardizuese në fushë të gjuhës / Rexhep Ismajli
Autore ISMAJLI, Rexhep
Pubbl/distr/stampa Pejë : Dukagjini, 2003
Descrizione fisica 354 p. ; 24 cm.
Disciplina 491.991(LINGUA ALBANESE)
Soggetto topico LINGUA ALBANESE
ISBN 99-510-5040-9
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione alb
Record Nr. UNIOR-UON0252274
ISMAJLI, Rexhep  
Pejë : Dukagjini, 2003
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. L'Orientale
Opac: Controlla la disponibilità qui
Standarde dhe identitete : Histori, procese dhe lëvizje standardizuese në fushë të gjuhës / Rexhep Ismajli
Standarde dhe identitete : Histori, procese dhe lëvizje standardizuese në fushë të gjuhës / Rexhep Ismajli
Autore ISMAJLI, Rexhep
Pubbl/distr/stampa Pejë : Dukagjini, 2003
Descrizione fisica 354 p. ; 20 cm.
Disciplina 491.991(LINGUA ALBANESE)
Soggetto topico LINGUA ALBANESE - STORIA
ISBN 99-510-5040-9
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione alb
Record Nr. UNIOR-UON0317143
ISMAJLI, Rexhep  
Pejë : Dukagjini, 2003
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. L'Orientale
Opac: Controlla la disponibilità qui