01018nam--2200361---450-99000609106020331620151023114035.0978-5-98854-042-7000609106USA01000609106(ALEPH)000609106USA0100060910620151023d2011----km-y0itay50------baruRU||||||||001yyVospominaniya komandira12-go grenaderskogo astrahanskogo imperatora Aleksandra III polkaM. I. PestrzhetskyMoskvaDom russkogo zarubez'ia2011361 p.23 cm20012001001-------2001RussiaStoriaBNCF847PESTRZHETSKIY,M.I.714957ITsalbcISBD990006091060203316VIII.1.E. 14211329 LINBKUMAMARANO9020151023USA011140Vospominaniya komandira1382851UNISA