01005nam0-2200361---450 99000567936020331620190403124959.0000567936USA01000567936(ALEPH)000567936USA0100056793620051117d1986----|||y0itaa50------baenggb0 00|||<<An >> introduction to Karl MarxJon ElsterCambridgeUniversity press1986VII, 200 p.22 cm.Marx, KarlEconomia politicaFCAMBRIDGE335.411ELSTER,Jon35657ITSA20111219990005679360203316Dipar.to di Filosofia - SalernoDFCC 335.411 ELS7370 FILCC 335.411 ELS7370 FILBKFIL20121027USA01152620121027USA011615Introduction to Karl Marx1084298UNISASA0015776