00882nam--2200313---450-99000232684020331620090826110746.0000232684USA01000232684(ALEPH)000232684USA0100023268420050103d1959----km-y0itay0103----baitaIT||||||||001yyPrivilegiGirolamo Scafidi, Vito SpitaleriMilanoGiuffre1959150 p.25 cmSCAFIDI,Girolamo228242SPITALERI,Vito113188ITsalbcISBD990002326840203316XXV.1.F 233 (IG IX 64)13180 G.XXV.1.F 233 (IG IX)00238586BKGIUSIAV61020050103USA011622RSIAV29020090826USA011107Privilegi734317UNISA