00975nam1 2200361 450 9900007780902033160077809USA010077809(ALEPH)000077809USA01007780920011128d1976----km-y0itay0103----bagerAU||||||||001yyLebenserkenntnisRaimund KubasekWienBethania19762 v.25 cm2 fasc.2001Vita <filosofia>111.8KUBASEK,Raimund452535ITsalbcISBD990000778090203316IV C 2400LMIV CBKUMAPATTY9020011128USA011635PATTY9020011128USA011637PATTY9020011128USA01163820020403USA011725PATRY9020040406USA011654Lebenserkenntnis154796UNISA