00933nam0 2200301 450 00000811720080707145618.00-8493-5411-01 v.0-8493-5412-92 v.20070717d1979----km-y0itay50------baengUSy-------001yyActivity coefficients in electrolyte solutionsRicardo M. PytkowiczBoca RatonCRC press19792 v.26 cm1 v.: Volume I2 v.: Volume II2001Chimica fisicaTermodinamica delle soluzioni541.37220Pytkowicz,Ricardo M.630632ITUNIPARTHENOPE20070717RICAUNIMARC000008117P1 541-A/1/I24921PIST2007P1 541-A/1/II24922PIST2007Activity coefficients in electrolyte solutions1204492UNIPARTHENOPE