01196nam0 22002891i 450 UON046699320210808085404.6997-357-7389-920160427d2004 |0itac50 barumRO|||| 1||||Amintirile unui pedagog militantOnisifor GhibuEdiţie îngrijită, cuvănt înainte, note şi comentarii, indici de Mihai O. GhibuBucureştiFundaţiei culturale române2004397 p.20 cm.001UON04682502001 Cărtile Civilizaţiei RomăneştiROBucureştiUONL000071859Letteratura romena e letterature ladine21GHIBUOnisiforUONV203470220268GHIBUMihai O.UONV231281Fundaţiei culturale româneUONV282107650ITSOL20210809RICASIBA - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEOUONSIUON0466993SIBA - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEOSI ROMENO C 0060 SI 18589 7 0060 Amintirile unui pedagog militant1399154UNIOR