01011nam0 22002651i 450 UON032250520210808085306.68820090330d1913 |0itac50 babulBG|||| 1||||Sofijskata Carkva S. SofijaBogdan D. FilovSofijaSofijskoto Archeologicesko Druzestvo1913172 p.,XXI tav.37 cm.BULGARIAChieseS. SofijaUONC071353FIBGSofijaUONL003208709.4977ARTE BULGARA21FILOVBogdan D.UONV114534678261Sofijsko Archeologicesko DruzestvoUONV275188650ITSOL20210809RICASIBA - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEOUONSIUON0322505SIBA - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEOSI BULGARO E 0186 SI MR 6225/1 7 0186 Sofijskata Carkva S. Sofija1370952UNIOR