01174nam0 22003011i 450 UON030955220210808085306.68820080326d1954 |0itac50 bajpnJP|||| 1||||Sanka shuIto Yoshio kouchuTokyoAsahi Shinbunsha1954315 p.20 cmGIA VI AA 148 (41)UON0309507001UON03095072001 Nihon koten zensho41 GIA VI AA 148 (41)LETTERATURA GIAPPONESEPOESIAPERIODO HEIAN/FIJIWARA (794-1185)UONC017442FIJPTōkyōUONL000031GIA VI AAGIAPPONE - LETTERATURA CLASSICA - FINO EDO - TESTIASAIGYOUONV008333495706ITO YoshioUONV065478Asahi ShinbunUONV246594650ITSOL20210809RICASIBA - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEOUONSIUON0309552SIBA - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEOSI GIA VI AA 148 (41) SI SA 123956 7 148 (41) EX INV.: R 57208Sanka shu1145598UNIOR