01089nam0 22002891i 450 UON030833920210808085306.68899-927036-9-520080219d2005 |0itac50 baalbAL|||| 1||||Bazat e fonetikës historike të Gjuhës ShqipeKolec TopalliTiranëLibrit Universitar2005172 p.24 cm.LINGUA ALBANESEFONOLOGIAUONC044088FILINGUA ALBANESEFONETICAUONC067907FITiranëUONL003212491.991LINGUA ALBANESE21TOPALLIKolecUONV139022457187Librit UniversitarUONV274214650ITSOL20210809RICASIBA - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEOUONSIUON0308339SIBA - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEOSI ALB D 0126 SI EO 40350 5 0126 Bazat e fonetikës historike të Gjuhës Shqipe1376625UNIOR