01479nam0 22003131i 450 UON030025720210930091619.49978-99-943460-8-020070906d2007 |0itac50 baalbAL|||| 1||||Fonetika historike e gjuhës shqipeKolec TopalliTiranëDituria2007711 p.24 cmSul front. : Akademia e Shkencave e Shqipërisë Instituti i gjuësisë dhe i LetersisëLINGUA ALBANESEUONC033732FILINGUA ALBANESEFONETICAUONC067907FITiranëUONL003212491.991LINGUA ALBANESE21TOPALLIKolecUONV139022457187DITURIAUONV270134650ITSOL20211004RICAUON0300257SIBA - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEOSI ALB D 0123 SI EO 40008 5 0123 Dono Akademia e Shkencave e ShqipërisëSIBA - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEOSI ALB D 0132 SI EO 40352 5 0132 SIBA - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEOSI ALB D 0161 SI EO 45579 5 0161 Dono prof. FortinoFonetika historike e gjuhës shqipe1381143UNIOR