00969nam0 22002651i 450 UON028948920120504111832.6999-943809-7-420070308d2006 |0albc50 baalbAL|||| |||||*Çamëria vështrim historikHasan MingaTiranë[S.e.]2006211 p.tav.21 cm.ÇAMERIAFIUON0063602TiranëUON0003212949.65Storia dell'Albania21MINGA, HasanUON0168555693926ITSOL20150908RICAUON0289489SIBA - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEOSI ALB E SI EO 39480 0316 SIBA - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEOEO39480ALB E 0316 eÇamëria vështrim historik1247766UNIOR