01309nam0 22003371i 450 UON000276920210808084941.22020020107d1960 |0itac50 bajpnJP|||| 1||||Sanetomo shu, Saigyo shu, Ryokan shua cura di Mokichi SaitoTokyo : Tsukuma Shobo1960434 p. ; 22 cmAdattamento in lingua moderna001UON00098862001 Koten nihon bungaku zenshu21LETTERATURA GIAPPONESEPOESIA CLASSICAUONC000711FILETTERATURA GIAPPONESEPERIODO CLASSICOUONC001331FIJPTōkyōUONL000031GIA SERIEGIAPPONE - SERIEASANETOMOUONV008332495705RYOKANUONV008334495721SAIGYOUONV008333495706SAITO MokichiUONV002587Tsukuma shoboUONV246900650ITSOL20210809RICASIBA - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEOUONSIUON0002769SIBA - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEOSI GIA SERIE 008 021 SI SA 75232 7 021 Sanetomo shu, Saigyo shu, Ryokan shu1174851UNIOR