01859nas 2200481- 450 991031065020332120200605082127.92544-963X(OCoLC)1107801120(CKB)4100000007654828(CONSER)--2019238506(EXLCZ)99410000000765482820190710a20039999 --- -poltxtrdacontentcrdamediacrrdacarrierBudownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym =Construction of Optimized Energy Potential /Politechnika CzęstochowskaCzęstochowa :Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej1 online resourceRefereed/Peer-reviewed2299-8535 Construction of Optimized Energy PotentialBud. Zoptymalizowanym Potencjale Energ.Sustainable constructionPeriodicalsSustainable buildingsDesign and constructionPeriodicalsBuildingEnergy conservationPeriodicalsBuildingEnergy conservationfast(OCoLC)fst00840579Sustainable buildingsDesign and constructionfast(OCoLC)fst01139730Sustainable constructionfast(OCoLC)fst01747883Electronic journals.Periodicals.fastSustainable constructionSustainable buildingsDesign and constructionBuildingEnergy conservationBuildingEnergy conservation.Sustainable buildingsDesign and construction.Sustainable construction.Politechnika Częstochowska,JOURNAL9910310650203321Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym2580426UNINA