01280nam0-2200361---450-99000883307040332120090331131307.0000883307FED01000883307(Aleph)000883307FED0100088330720090330d--------km-y0itay50------bagreitaGRy-------001ybG. Tertsetes kai N. Thomazaios(Anekdotos allelographia. Agnoston dokimion tou Tertsete)Georgiou Th. ZoraAthenai[s.n.]196175 p.26 cmSpoudasterion byzantines kai neoellenikes philologias tou Panepistemiou Athenon30Estr. da: Epistemoniken Epeterida tes philosophikes Scholes tou Panepistemiou Athenon, t. 11, 1960-1961, sel. 524 ep.Terzetti GiorgioTommaseo, NiccolòCarteggio88912 rid.ita856Terzetti,Giorgio314115Tommaseo,Niccolò<1802-1874>337187Zoras,Georgios TheodorouITUNINARICAUNIMARCBK990008833070403321P2B-260-TERZETTI G.-1961Ist.Fil.cl. 357FLFBCFLFBCG. Tertsetes kai N. Thomazaios806210UNINA