00728nam0-22002771i-450-99000739068040332120030205000739068FED01000739068(Aleph)000739068FED0100073906820030205d1924----km-y0itay50------baengUSy-------001yyMonetary reformby John Maynard KeynesNew YorkHarcourt1924VIII, 227 p.24 cmKeynes,John Maynard<1883-1946>34099ITUNINARICAUNIMARCBK990007390680403321XV M 67167818FGBCFGBCMonetary reform692186UNINA