00819nam0-22002771i-450-99000501051040332120131120123356.0000501051FED01000501051(Aleph)000501051FED0100050105119990604g19649999km-y0itay50------balatf-------00---Carmina latinaGiovanni Pico Della Mirandolaentdeckt und herausgegeben von Wolfgang SpeyerLeidenE.J. Brill1964.60 p., [1] tav.25 cmPico della Mirandola,Giovanni<1463-1494>Speyer,WolfgangITUNINARICAUNIMARCBK990005010510403321VI D 85Bibl. 38.832FLFBCFLFBCCarmina latina529696UNINA