01006nam0-22003371i-450 99000423941040332120180720121247.084-7502-463-7(Aleph)000423941FED0100042394119990604d1995----km-y0itay50------bacatESy-------001yyPensar històricamentreflexions i recordsPierre Vilaredició preparada i anotada per Rosa CongostValènciaEdicions 3 i 41995337 p.24 cm3 i 4<<La >>unitat156Contiene: Guia bibliogràfica de Pierre Vilar": p. 317-323Storiografia907.2024Vilar,Pierre<1906-2003>125996Congost,RosaITUNINARICAUNIMARCBK990004239410403321907.202 VIL 1FLFBC37267 bibl.FLFBCPensar històricament1506406UNINA