1.

Record Nr.

UNIORUON0047529

Titolo

Chutawhen shosetsu shu / [a cura di] Joga Masao

Pubbl/distr/stampa

Tokyo, : Shogakukan, 1989

ISBN

40-956803-2-6

Descrizione fisica

1090 p. ; 22 cm

Classificazione

GIA VI BA

Soggetti

LETTERATURA GIAPPONESE - PERIODO SHOWA (1926-1989)

Lingua di pubblicazione

Giapponese

Formato

Materiale a stampa

Livello bibliografico

Monografia

Note generali

Contiene opere di Hayama Yoshiki, Tokunaga Sunao, Fukoda Kyuya, Tanaka Toshimitsu, Yoshiya Nobuko, Ito Keiichi, Tanaka Sumie, Shimamura Toshimasa, Shibata Sho, Tsujii Takashi, Hayashi Kyoko, Yoshiyuki Michie, Nagabu Hideo, Ikeda Mitsu.