top

  Info

  • Utilizzare la checkbox di selezione a fianco di ciascun documento per attivare le funzionalità di stampa, invio email, download nei formati disponibili del (i) record.

  Info

  • Utilizzare questo link per rimuovere la selezione effettuata.
Dangdai xiaoshuo ershi jia / Wang Dewei
Dangdai xiaoshuo ershi jia / Wang Dewei
Autore WANG Dewei
Pubbl/distr/stampa Beijing : Shenghuo dushu xinzhi sanlian shudian, 2007
Descrizione fisica 2, 5, 3, 424 p. ; 23 cm.
Disciplina 895.1(Letteratura cinese.)
ISBN 978-71-08-02483-1
Classificazione CIN VI BA
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione chi
Record Nr. UNIOR-UON0392876
WANG Dewei  
Beijing : Shenghuo dushu xinzhi sanlian shudian, 2007
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. L'Orientale
Opac: Controlla la disponibilità qui
Houyimin xiezuo = Post-loyalist writing / Wang Dewei [David Der-wei Wang]]
Houyimin xiezuo = Post-loyalist writing / Wang Dewei [David Der-wei Wang]]
Autore WANG Dewei
Pubbl/distr/stampa Taibei : Maitian chuban, 2007
Descrizione fisica 326 p. ; 21 cm
Soggetto topico LETTERATURA CINESE - SEC. XX - STORIA E CRITICA
ISBN 978-98-617-3299-2
Classificazione CIN VI C
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione chi
Record Nr. UNIOR-UON0331824
WANG Dewei  
Taibei : Maitian chuban, 2007
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. L'Orientale
Opac: Controlla la disponibilità qui
Ruci fanhua / Wang Dewei
Ruci fanhua / Wang Dewei
Autore WANG Dewei
Pubbl/distr/stampa Shanghai : Shanghai shudian chubanshe, 2006
Descrizione fisica 2, 2, 301 p. ; 23 cm.
Soggetto topico CINA -- Usi e costumi sociali
ISBN 78-06-78511-6
Classificazione CIN XIII
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione chi
Record Nr. UNIOR-UON0380645
WANG Dewei  
Shanghai : Shanghai shudian chubanshe, 2006
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. L'Orientale
Opac: Controlla la disponibilità qui
Shuqing chuantong yu Zhongguo xiandaixing : zai beida de batang ke / Wang Dewei. -Beijing : Shenghuo dushu xinzhi sanlian shudian, 2010
Shuqing chuantong yu Zhongguo xiandaixing : zai beida de batang ke / Wang Dewei. -Beijing : Shenghuo dushu xinzhi sanlian shudian, 2010
Autore WANG Dewei
Soggetto topico LETTERATURA CINESE - SEC. XX - STORIA E CRITICA
ISBN 978-71-08-03462-5
Classificazione CIN VI C
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione chi
Record Nr. UNIOR-UON0393651
WANG Dewei  
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. L'Orientale
Opac: Controlla la disponibilità qui
Taiwan : Cong wenxue kan lishi / bian xuan, dao du Wang Dewei [David Der-wei Wang] ; bian xuan gu wen Huang Yingzhe, Huang Mei]
Taiwan : Cong wenxue kan lishi / bian xuan, dao du Wang Dewei [David Der-wei Wang] ; bian xuan gu wen Huang Yingzhe, Huang Mei]
Autore WANG Dewei
Pubbl/distr/stampa Taibei : Maitian chuban, 2005
Descrizione fisica 544 p. : ill. ; 25 cm
Altri autori (Persone) HUANG, Yingzhe
Soggetto topico LETTERATURA CINESE - TAIWAN - CRITICA
ISBN 98-672-5267-5
Classificazione CIN VI C
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione chi
Record Nr. UNIOR-UON0331822
WANG Dewei  
Taibei : Maitian chuban, 2005
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. L'Orientale
Opac: Controlla la disponibilità qui
The monster that is history : History, violence, and fictional writing in twentieth-century China / David Der-Wei Wang
The monster that is history : History, violence, and fictional writing in twentieth-century China / David Der-Wei Wang
Autore WANG Dewei
Pubbl/distr/stampa Berkley : University of California Press, 2004
Descrizione fisica 402 p. ; 22 cm
Soggetto topico VIOLENZA NELLA LETTERATURA
LETTERATURA CINESE - SEC. XX - STORIA E CRITICA
ISBN 05-202-3873-7
Classificazione CIN VI B
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNIOR-UON0264461
WANG Dewei  
Berkley : University of California Press, 2004
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. L'Orientale
Opac: Controlla la disponibilità qui
Xiangxiang de benbang = National imaginaries : 15 perspectives on modern Chinese literature / Wang Dewei, Huang Jinshu
Xiangxiang de benbang = National imaginaries : 15 perspectives on modern Chinese literature / Wang Dewei, Huang Jinshu
Autore WANG Dewei
Pubbl/distr/stampa Taibei : Maitian chuban, 2005
Descrizione fisica 416 p. ; 21 cm
Altri autori (Persone) HUANG, Jinshu
Soggetto topico LETTERATURA CINESE - SEC. XX - STORIA E CRITICA
ISBN 98-672-5222-5
Classificazione CIN VI C
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione chi
Record Nr. UNIOR-UON0331882
WANG Dewei  
Taibei : Maitian chuban, 2005
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. L'Orientale
Opac: Controlla la disponibilità qui
Yi jiu si jiu yi hou : dang dai wen xue liu shi nian / Wang Dewei, Chen Sihe, Xu Zidong zhu bian
Yi jiu si jiu yi hou : dang dai wen xue liu shi nian / Wang Dewei, Chen Sihe, Xu Zidong zhu bian
Pubbl/distr/stampa Shanghai : Shanghai wenyi chubanshe, 2011
Descrizione fisica 4, 2, 517 p. : ill. ; 23 cm
Soggetto topico LETTERATURA CINESE - STORIA E CRITICA - SEC. XX
ISBN 978-75-321-4059-6
Classificazione CIN VI C
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione chi
Record Nr. UNIOR-UON0412844
Shanghai : Shanghai wenyi chubanshe, 2011
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. L'Orientale
Opac: Controlla la disponibilità qui