01193nam2-2200397---450-99000609094020331620151023110617.0978-5-485-00447-7(T. 2)000609094USA01000609094(ALEPH)000609094USA0100060909420151023d2013----km-y0itay50------barusRU||||||||001yy<<2.:>> PovestiSenilia (stikhotvoreniya v proze)Ivan Sergeevic Turgenevavtor-sost. D.P. IviskijMoskvaBelyi Gorod2013495 p., 1 ritr.ill.20 cmRusskaja klassiceskaja biblioteka2001Russkaja klassiceskaja biblioteka20010010006090832001Letteratura russaNarrativa891.733TURGENEV,Ivan Sergeevic199199IVISKIJ,D.P.ITsalbcISBD990006090940203316VIII.1.E. 139 2111338 LINBKUMAMARANO9020151023USA011053MARANO9020151023USA011106Povesti1113333UNISA