01312nam2 2200361 450 99000577897020331620121113093102.0000577897USA01000577897(ALEPH)000577897USA0100057789720121113f19-019-9km-y0itay50------bagrclatBE||||||||001yy<<46:>> Tou en agiois patros Ïmon Grïgorioy, Episkopoi Nyssïs, ta euriskomena pantaS.P.N. Gregorii, episcopi nysseni, opera quae reperiri potuerunt omniaaccurante J.-P. MigneTurnholtiTypographi Brepols Editores Pontficii[19--?]1276 col.28 cmTitolo in greco traslitteratoIn testa al front.: Sæcula 4.-5., annus 4010010002027762001S. p. n. Gregorii episcopi Nysseni opera quæ reperiri potuerunt omnia230GREGORIUS :Nyssenus<santo>330452MIGNE,Jacques PaulITsalbcISBD990005778970203316XV.8. 165 46222824 L.M.XV.8.BKFSOIANNONE9020121113USA010931Tou en agiois patros Ïmon Grïgorioy, Episkopoi Nyssïs, ta euriskomena panta1081628UNISA