00993nam1 2200373 450 99000347713020331620101213105330.0000347713USA01000347713(ALEPH)000347713USA0100034771320101213d--------km-y0itay50------barusRU||||||||001yySobranie socinenijEvgenij ZamjatinMoskvaRusskaja knigav.21 cm20012001001-------20010019900034771402033162001 <<V. 1.>> : UezdnoeLetteratura russa971ZAMJATIN,Evgenij Ivanovic202779ITsalbcISBD990003477130203316II.7.A.DSLLBKDSLLDSLL9020101213USA011049DSLL9020101213USA011053Sobranie socinenij1112660UNISA