01270nam0 22002771i 450 UON031643020081014120000.020081014d1947 |0polc50 bapolPL||||Z 1||||*KaffaKolonia genuenska na Krymie i problem wschodni w latach 1453-1475CaffaColonie génoise en Crimée et la question d'Orient dans les années 1453-1475Marian MalowistWarszawa : Nakladem Towarzystwa Milosnikow Historii, 1947364XXXI p. ; 25 cmIn testa al front.: Prace institutu historycznego uniwersitetu warszawskiego.GENOVASTORIACOLONIEFIUON0030769CAFFA (TEODOSIA)FIUON0069705PLWarszawaUON0000573MALOWIST, MarianUON0070357212146Towarzystwo Milosnikow HistoriiUON0031111650ITSOL20150908RICAUON0316430SIBA - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEOSI FONDO NAP NAPOLITANO SI MR 47555 0940 SIBA - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEOMR47555FONDO NAP NAPOLITANO 0940 eKaffa1374875UNIOR