01154nam0 22002411i 450 UON020974020150327092944.17720030730d1971 |0albc50 baalbAL|||| |||||*Mësimet e KomunësKujtimit të Komunës ; Shteti dhe RevolucioniEksperienca e Komunës së Parisit të vitit 1871. Analiza e Marksit. Shpjegime plotësuese të EngelsitV. I. LeninTiranëNaim Frashëri1971. 98 p. ; 16 cm.LENIN, Vladimir Il'icUON0004182119558LIE ninLENIN, Vladimir Il'icUON0008656UL'JANOV, Vladimir Il'icLENIN, Vladimir Il'icUON0226304ITSOL20150908RICAUON0209740SIBA - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEOSI ALB B II SI EO 28621 0119 SIBA - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEOEO28621ALB B II 0119 eKujtimit të Komunës ; Shteti dhe Revolucioni1259662Mësimet e Komunës1259661UNIOR