00742nam0 22001931i 450 UON020953420030730120000.020030730d1933 |0albc50 baalbAL|||| |||||*Visari i Mshehtë i Meshës Shêjteprej Shêjtit Sh'Leonard prej Porto MaurizioShkodërZoja e Paperlyeme1933. 102 p. ; 15 cm.LEONARD, ShêjtUONV126057682427ITSOL20200427RICAUON0209534SIBA - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEOSI ALB B II 0001 SI MR 12818 0001 Visari i Mshehtë i Meshës Shêjte1259896UNIOR